Algemeen

Erkenning

Om een niet-gesteriliseerd kitten of poes te kunnen kopen heb je in België een erkenning nodig. Dat betekent een hele administratieve rompslomp tot zelfs een bezoek van de dienst Dierenwelzijn toe om je woning te controleren op diervriendelijkheid-en geschiktheid. Hoewel onze plannen om ooit eens een nestje te fokken nog heel embryonaal zijn en er nog heel wat hindernissen moeten genomen worden, moeten we ons toch al doorheen heel deze procedure worstelen. Om dat vlotter te laten verlopen wordt ons aangeraden om al een Catterynaam te laten registreren. Dat wordt na veel wikken en wegen ‘Rex regnat’  wat zoveel betekent als ‘Rex heerst’.

Een catterynaam: check.
Tweede stap is een contract opmaken met een dierenarts. Op zich is dat maar een formaliteit maar zelfs de dierenarts valt uit de lucht wanneer ze hoort over de absurde wetgeving. Het voelt ook wel alsof we velen stappen overslaan. Een contract opmaken met een dierenarts om een nestje te fokken hoewel we op dit ogenblik enkel een gesteriliseerde poes in huis hebben. Voor we nog maar over dat nestje kunnen dromen, moeten Aïda en haar toekomstig maatje eerst en vooral elkaar nog leren kennen en moeten we hopen dat er een goede band ontstaat. Als ook die hindernis genomen is, moet ons nieuwe kitten uitgroeien tot een volwassen poes die op geregelde tijdstippen krols wordt. Die krolsheid- waarvoor we al gewaarschuwd zijn- moeten we met ons allen doorstaan, tot het moment waarop de moeder in spe oud genoeg is om zich te laten bevruchten. Voor de gezondheid van de kat is een tienerzwangerschap niet wenselijk.

Contract met dierenarts: check.

Dan moeten er nog wat formulieren worden ingevuld en moeten we een grondplan van onze woning doorgeven, met de afmetingen en de indeling en invulling van de verschillende ruimtes.

Administratie en grondplan: check.

Als we alle papieren hebben doorgemaild, krijgen we al snel reactie dat onze aanvraag onvolledig is. We moeten ons personeelsbestand en takenpakket van de personeelsleden doorgeven, alsook het aantal fokpoezen en dekkaters dat we maximaal in onze cattery zullen hebben. We doen ons huiswerk over… Ons personeelsbestand is relatief eenvoudig; we hebben geen personeel aangezien we gewoon hobbyfokkers zijn, al klinkt zelfs dat nog overdreven. We voelen ons in de verste verte geen fokkers. We zijn ook geen bedrijf, we willen enkel een nestje grootbrengen in huislijke kring. Maar toch moeten we blijkbaar aan humanresourcesmanagement doen. Echt veel gekker moet het niet meer worden. Maar gedwee doen we wat de wet ons oplegt en vullen we de papierwinkel naar best vermogen in.

Nu is het wachten op het bezoek van Dierenwelzijn en hopen dat we een erkenning binnenhalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *