• Algemeen

    Hobbykweker

    Half april, in volle Coronacrisis, kregen we controle door een inspecteur-dierenarts van de dienst Dierenwelzijn om onze erkenning als hobbykweker te krijgen en op die manier toelating te bekomen om een niet gesteriliseerde poes of kater in ons bezit te hebben. De overheid heeft ons met haar wetgeving eigenlijk gedwongen om ons te profileren als kattenkweker terwijl we dat helemaal niet pretenderen te zijn. We zijn een doorsnee gezin met twee katten en willen gewoon eens een occasioneel nestje kittens grootbrengen. Toch moesten we een gelijkaardige aanvraag indienen als een echte kattenkwekerij. Voor occasionele hondenkwekers is de wetgeving soepeler maar omwille van het groot aantal zwerfkatten is de wetgeving voor…